WWW.BEBEGIMINLISTESI.COM WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 


1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1.http://bebegiminlistesi.com Web Sitesini (Kısaca 'Site' olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Site'yi kullanmaktan vazgeçiniz.
1.2. Site'nin sahibi Barbaros Mh. Zambak Sk. Uphill Towers B Blok ? 106 34760 Ataşehir ? İstanbul'da mukim İnterbuy İnternet Satış Hizmetleri Ltd. Şti.'dir. (Kısaca 'İNTERBUY' olarak anılacaktır.) Site ve sitenin içeriği yürürlükteki kanun ve düzenlemelere göre hazırlanmıştır.

1.3. İNTERBUY, sahibi olduğu bu Sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve Site kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.4. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, İNTERBUY tarafından işbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini (Kısaca 'Sözleşme') kabul etmiş sayılmaktadır. İNTERBUY, işbu Sözleşme içinde belirtilen koşulları istediği zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Bu değişiklikler Site'de devamlı olarak kullanıcılarla paylaşılacaktır. Yapılan değişikliklerin tümü, Site'de yayınlandığı gün yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Bu sebeple, Site Kullanıcılarının ve Üyelerin devamlı olarak kullanım şartlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. Kullanıcı ve Üyeler, Site'ye girmekle birlikte işbu Kullanım koşullarını kabul etmiş kabul edilir.

 


2. TANIMLAR

2.1. SİTE: İNTERBUY tarafından belirlenen koşullar dahilinde Üyelerin alışveriş yapmasının sağlandığı ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.bebegiminlistesi.com adlı web sitesi.

2.2. KULLANICI: Site'yi üye olmadan alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.3. LINK: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site'ye, dosyalara, içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı. 

2.4. İÇERİK: Site'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, ürün, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.5. ÜYE: İNTERBUY ile www.bebegiminlistesi.com Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini kabul eden, üyelik sistemine dahil olmak suretiyle Site'den alışveriş yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

2.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ('Sözleşme'): Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmet ve mallardan yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle (Kullanıcı ve Üyeler) İNTERBUY arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası gibi kişiyi tanımlayan bilgilerdir. 

 


3. KULLANIMIN VE HİZMETİN KAPSAMI

3.1 İNTERBUY'ın, Site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle 4077 Tüketici Korunması Hakkında Kanununda tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2 İNTERBUY'ın, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; İNTERBUY'a ait www.bebegiminlistesi.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, İNTERBUY'ın stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede ürünün/hizmetin Üye/Kullanıcı'ya, kargo firması tarafından İNTERBUY adına ayıpsız olarak teslimi/ifasıdır.

3.3 İNTERBUY, Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. İNTERBUY her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye ve Kullanıcı işbu tasarrufu peşinen kabul eder. İNTERBUY, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında sitesinde yayınlayarak Kullanıcı ve Üyelere bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Site'de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site'nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

3.4 Site bünyesinde sunulacak mal ve hizmetlerden yararlanabilmek için Kullanıcı ve Üye'lerin İNTERBUY tarafından belirlenecek ve Site'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. İşbu Sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Site'ye göndermiş olan Üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın İNTERBUY tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

3.5 Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan Üye sorumludur. Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir.

3.6 Site herkese açık bir web sitesidir. İNTERBUY tarafından önceden verilmiş yazılı onayı olmaksızın bu Site'ye ve İNTERBUY'ya ait diğer web sitelerine link verilemeyeceği gibi Site'de yer alan her türlü bilgi, resim, görsel, tasarım, yaratım, çalışma vs gibi unsurları başka bir mecra ya da internet sitesinde kullanılamaz.

3.7 İşbu Site İNTERBUY'nin başka sitelerine veya İNTERBUY'nin olmayan web sitelerine linkler içerebilir. İNTERBUY, Sitesi'nin link verdiği İNTERBUY'ye ait olmayan web sitelerinin içeriği ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

3.8 İNTERBUY'ın, Kullanıcı ve/veya Üye'nin işbu Sözleşme ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlal edildiğini ve/veya 3. Kişileri zarara uğrattıklarını tespit ettiği durumlarda, Kullanıcı ve/veya Üye, hesaplarının iptal edilerek, Site kullanımlarına son verilebileceğini, gelecekte Site'yi kullanmalarına engel olunabileceğini ve/veya aleyhlerine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul ederler. Bu durumda Kullanıcı ve Üye'nin Site aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı ve/veya Üye, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin İNTERBUY'dan herhangi bir tazminat hakkının bulunmağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.9 Kullanıcı ve Üye, Site'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden İNTERBUY'ın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye, İNTERBUY'ın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir.

3.10 İNTERBUY, Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. İNTERBUY, Kullanıcı ve Üye'nin Site'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. Bu içeriklerin üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti verilmemektedir. Site yetkilileri ve/veya yazarları bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. İNTERBUY, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

3.11 Bu Site'nin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflarda dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, İNTERBUY yetkilileri, yazarları ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

3.12. Üye'ler ve Kullanıcılar, Site?den bir ürün satın almadan önce, Kullanım Koşullarını ve Ön Bilgilendirme Formunu kabul etmeli ve mesafeli satış sözleşmesini akdetmelidir. Bunlar için Üye ve Kullanıcının, ad, soyadını, iş ve telefon bilgilerini ve adreslerini bildirmelidir.

3.13. Üyelik formunda veya satış anında talep edilen bilgilerin eksik veya yanlış olmasından İNTERBUY sorumlu olmayıp, sorumluluk tamamen Üye'ye aittir.

3.14 Üye'nin Site aracılığı ile satın aldığı ürün veya hizmet, 3. kişiler tarafından düzenlenen başka kampanyalarla birleştirilemez.

3.15 Üye ve Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi okuyup kabul ettikten sonra kendisine İNTERBUY tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş olunacaktır. Bu kapsamda Üye ve Kullanıcı, İNTERBUY tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye ve Kullanıcı'dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

3.16 Üye ve Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin işbu Sözleşme kapsamındaki elektronik ve sair iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, İNTERBUY'a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. İNTERBUY, talebin alınmasını müteakip İNTERBUY derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

3.17 İnterbuy,Siteden ulaşılabilen yada entegre olan  sosyal medya sitelerinin işleyişinden ve işlevlerinden sorumlu değildir

3.18 '18 yaşından küçüklerin', Sitede, velileri veya vasilerinden izin olmaksızın işlem yapmaları ve bilgi sunmaları halinde İNTERBUY herhangi sorumluluk kabul etmez.

3.19 Siteden yapılan online alışverişlerde, güvenlik gereği hiçbir kart numarası site hafızasında depolanmaz, kişisel bilgileriniz 3. şahıslarla paylaşılmaz. Ödeme sayfası ''SSL'' sertifikası ile korunur. Sitede ilan edilen kampanyalarla ilgili tüm detaylar istenildiği zaman web sitesi yönetimi tarafından değiştirilebilir, iptal edilebilir. Belirtilen kampanyalar web sitesi yönetiminin insiyatifine bağlı olarak sadece internet ortamında geçerlidir.

3.20. Bu siteden toplanan bilgiler şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde üçüncü şahıs ya da kuruluşlara kısmen veya tamamen devredilebilir.

3.21 Kullanıcı/Üye, Siteyi şahsi herhangi bir bilgisini vermeden ziyaret edebilir, bilgi alabilir ve diğer hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Şahsi bilgi verildiği takdirde, (adres, e-mail, telefon..vb) bu bilgiler, Kullanıcının/Üyenin haberi veya onayı olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece diğer üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.

 


4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. İNTERBUY, Sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2. Site'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı ve Üye'lerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve Üye, İNTERBUY ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan ürünleri, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanları, tasarımları, katalogları, listeleri, fiyat ve ürün özelliklerini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile, gerek başka yollarla İNTERBUY ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. Site'ye, Üye veya Kullanıcılar tarafından yüklenen/eklenen tüm içerikler İNTERBUY tarafından kontrol edilebilir. İNTERBUY, kendi takdirine bağlı olarak uygun görmediği Üye veya Kullanıcı tarafından sisteme yüklenen her türlü içeriği her zaman değiştirebilme; üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, silme/kaldırma hakkına sahiptir. İNTERBUY bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı veya Üye, İNTERBUY'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. İNTERBUY tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde İNTERBUY tarafından yapılabilir. İNTERBUY tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üye ve/veya Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı ve Üyeler'e aittir.

4.4. İNTERBUY, Site'de yer alan Kullanıcı ve Üye bilgilerini, kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler,reklam ve tanıtım  faaliyetleri için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Ancak bu bilgiler; Kullanıcı veya Üye kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, faaliyet alanı, IP adresi, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgilerle sınırlıdır.

 


5. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1 İşbu Site'nin sahibi İNTERBUY'dır. Bu Site'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan, ürünler, görseller, fiyat bilgileri, listeler, görseller ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Site'nin sunumu İNTERBUY, hak sahipleri ya da İNTERBUY'ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Site'deki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması, bu içerikten türev eserler yaratılması ya da bunları kamuya teşhir edilmesi (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) yasaktır. Kullanıcı ve üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İNTERBUY ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ve Üye, İNTERBUY hizmetlerini, İNTERBUY bilgilerini ve İNTERBUY'ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının İNTERBUY'ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve İNTERBUY'ın yazılı izni ile mümkündür.

 


6. DEVİR

6.1 İNTERBUY, bu Sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 


7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

7.1 İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 


8. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

8.1 İşbu Sözleşme İNTERBUY tarafından Site'de ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini Site'de kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

İşbu Kullanım Koşullarına dair soru veya şüpheleriniz ya da Kullanım Koşulu veya Siteden kaynaklanan konular için bizimle irtibata geçin: info@bebegiminlistesi.com